Litt om www.city-fun.com

Denne domenen er dedikert til vanlige nyheter og sider, men også for de mer utradisjonelle nyheter og sider. Det vil være fokus på nyheter fra Norge og andre norske sider, men også fra andre steder i verden.
Spesielle fokusområder vil være områder der vi føler at det ikke blir lagt nok oppmerksomhet i andre norske medier.

For kontakt per telefon: +47 92617833
For kontakt per epost: morten@city-fun.com

Det vil etter hvert komme flere kontaktmuligheter.
Siden er fortsatt under utbygging.