En kommentar til «Helvetes porter ‹ aldrimer.no»

 1. En utmelding fra Nato til USA’s fordel, er nok noe flere spekulerer på over dammen. USA har mistet mye av sin militære kraft da den nåværende militærmakt er mest rettet mot små begrensede konfliktområder. Den tradisjonelle krigsmåten, har de ikke trenet på på lenge og den har også forandret seg mye siden Vietnam, Korea eller andre verdenskrig. De behøver bygge opp sin egen krigsmaskin og for å kunne gjøre det, så er de avhengig av at Nato står for sin del av kaka. Det skjer ikke nå, og kommer nok heller ikke til å skje. EU har lenge ønsket sin egen krigsmaskin, og ønsket å være motparten til USA, både i politikk og allianse. For de som følger litt med hva som har skjedd de siste årene, både er i Europa, og østover, burde se og forstå at alt det som skjer nå ligger i tiden. Mange tenker at EU kommer til å være en støtte, langt der ifra. Tyskland, har verken interesse eller mulighet til å støtte Norge ved eventuell ufred. Frankrike, Frankrike har alltid tatt valg som gavner Frankrike mest, selv om det bare skulle være for kort tid (se andre verdenskrig). Ser man på det politiske mønstret i Europa,så ser man at veldig mange land ser mot Russland istedenfor USA. Man burde lære av det som skjer og har skjedd både i, Ukraina, Georgia med mer. Det er inget land i Europa som er trygg så lenge man ikke har en allianse som er så sterk at den er avskrekkende. Russland har nå igjennom flere år, endret sin grunnlov, for å kunne passe den til en eventuell konflikt. De har endret ordlyden i flere tekster, som: det å kunne bruke makt for å bistå, nå Russisktalende mot Russiske borgere tidligere, uansett hvor de måtte være i verden. De har endret loven i forhold til preventivt angrep, de har har også annulert avtalen om oppløsningen av Sovjetunionen (ikke gyldig lengre, dvs tidligere Warsawapaktland, tilhører fortsatt unionen/federasjonen). Svalbard, er i Russiske øyne, Russisk, samme gjelder Alaska. De har endret loven om bruk av atomvåpen, bruk av taktiske våpen er godkjent som forkjøpsvåpen. Bruk av strategisk som forkjøpsvåpen. Dvs at de kan velge å bruke sine atomvåpen fritt uten å måtte anta att motpart har brukt eller kommer til å bruke disse våpen. Tidligere var det noen sperres som måtte passeres føre de kunne brukes, de er ikke der lengre. Anses det nødvendig eller besparende å bruke atomvåpen, så har de sin egen lov i ryggen for å gjøre det. De har endret voldsomt mye, for å tilpasse seg sin eget tankesett.
  Mange ser på Russland som helter, da de under andre verdenskrig «hjalp» Norge, men få har fått med seg at hadde det ikke vært for ett stort press fra alliansen, så hadde de aldri forlatt Norge. Den populære delelinjen i nord, den ble kjapt banket igjennom, da Russland viste vilje til å bruke makt for å få endret den, selv om den tidligere linjen var banket igjennom og vedtatt i FN på 50 tallet. Det er bare å hente frem dokumentasjonen, sist jeg sjekket lå den der for alle å lese.
  Russland har aldri og kommer aldri til å respektere noen annen med mindre de har makt bakom sine ord, det ligger rett og slett i genene deres. Det øyeblikket de tror de har en sjanse til å slippe unna med noe, så kommer de til å gjøre det. Det finnes alt for mange i eliten og ledelsen i Kreml, som allerede nå klager over at Putin ikke allerede nå «eier» Europa. På en måte gjør han jo det, når man ser på handlingsforlammelsen som bres utover Europa. Når man ser på all den sosiale uro som skjer rundt omkring, og med hans beryktede ord, som så få husker, «gi meg hva jeg vill ha, så forsvinner alle problemer» Dette var også sagt i forhold til flyktninger, som spiser en enormt stor del av økonomien i mange land. Putin har også litt hastverk med å få ting til å skje, da det også er en annen aktør som ønsker en del av kaka, Kina, men kineserene, har en annen tidsregning en det vi har, de tenker i det lange løp, om så måtte være 1000 år.
  Tilbake til Russland, de har nå siden 2014, trenet på forskjellige typer krigføring, hybrid, covert og nå tester de ut forskjellig våpen for fullskala krig i Donbas/Luhansk. De er forberedt og klare for neste steg. Mange tenker at de ligger langt tilbake tekniskt sett, vel, på en del områder gjør de det, mens på andre områder ligger de langt foran. De har også en annen fordel, de tåler store tap, og har mengder av utrustning som de kan mate frem og tømme vestens teknologiske stridsmidler på forholdsvis kort tid. Kvantitet har faktisk en fordel over kvalitet, når det blir store nok mengder.
  Russland har trenet på å «jage amerikanerene på sjøen» helt siden oppløsningen av Sovjetunionen, mens Nato da istedenfor konsentrerte seg om være «verdenspoliti» med den type konfliktløsning som det krevdes (selv om det i liten grad har lykkes). Det øyeblikket USA trekker seg ut fra Nato, eller trekker tilbake sine styrker, vill Putin gjøre sine trekk. Da vill Norge ryke, vi ligger desverre for strategiskt til (Nordhavsflåten til Russland) og har resurser som kreves for å kunne drifte en krig (gass og olje), og Norge er ett vanskelig land å erobre tilbake om man får tid til å befeste det, noe vi selv ikke har gjort (ødelagt alle forsvarsverk nord for Trondheim med mer). Det er nødvendig å ta Norge føre man går inn i Baltikum og resten av Norden, og sikrer flanken. Europa, er lett plankekjøring etter at de har kommet seg igjennom Polen og Ukraina (de 2 landene i Europa som for øyeblikket forstår hva som skjer og ønsker gjøre noe med det). Slik som ting går nå, ligger det til rette for en storkonflikt innen kort tid, med mindre ting endrer seg drastisk på veldig kort tid. Og det som alltid fungerer i Russland, en konflikt samler folket, nå begynner Putins popularitet å dale, så det er dags for en ny konflikt…
  Gjør Trump alvor av saken, og trekker tilbake styrker eller å trekke seg ut av Nato, så er det kjørt for Norge og Europa. Vi har ingenting å stille opp mot det Russiske krigsmaskineriet, det har forfalt siden andre verdenskrig og er i lavere beredskapstilstand nå en føre WW2.

Det er stengt for kommentarer.