Spam

Hei folkens. Pga stor storm av spam, så er det nok tilfelle at noen av dere som faktisk har noe fornuftig å si, og har lagt til kommentarer, har blitt slettet, da det som f eks nå, har kommet inn nesten 9000 spam på kort tid og det tar alt for lang tid å gå igjennom hver enkelt kommentar. Dere får legge inn en ny kommentar igjen og håpe at den ikke havner i de gruppene som blir slettet, pga mengde.

Hi folks. Because of large quantity of spam, there are probably cases where some of you, which actually have something sensible to say, have been deleted. There have been almost 9000 spam arriving in short time, and it takes too long time to go over each one, and therefore we have been deleting spam in bulk. You will have to add your comments again and hope that it will not end up in the groups that are deleted because of volume of spam. Sincerely regret that it will have to be like this