Gaza-krigen – Katastrofal situasjon

Kilde: Gaza-krigen – Katastrofal situasjon

 

Krigen hvor den ene krigførende part, er soldat det ene sekundet og sivil i neste for å så igjen være krigførende. Stort antall av de som angrep Israel, var i sivile klær, noe som er ulovlig etter krigens regler og lover. Kombatanter skal være igjenkjennelige slik at nettopp det skal være mulig i skjelne mellom sivil og militær. Det er det nærmest umulig å gjøre i Gaza, da ett stort antall, veksler mellom å være soldat og sivil etter situasjonen. Det har fremkommet mye bevis på at tilsynelatende sivile, har hatt våpenet rett ved siden av seg, og fremstilt som sivil, for når soldaten snur ryggen til, plukke opp våpenet opp for så å skyte soldaten i ryggen. Det finnes mange slike eksempler. Andre eksempler viser også at Hamas, gjentatte ganger bruker sivile som skjold mot Israel, og derigjennom skaper sivile dødsfall for å påvirke opinionen mot Israel. Dette er også en taktikk de selv har uttalt som mål ved flere handlinger. Krigen på Gaza er en utrolig kompleks krig, og den kunne ha stoppet for lenge siden, om bare Hamas hadde valgt å gjøre det. Som flere eksperter med mer sier, om Israel hadde lagt ned sine våpen, ville alle Jøder umiddelbart bli utslettet fra Israel, om Hamas legger ned sine våpen, ville det ikke skje noe annet enn at krigen ble slutt. Det ville ikke skje noe annet enn at ting gikk tilbake til det vanlige, fred i regionen.