MDG om forvaltningen av Oslofjorden: – En sammenhengende katastrofe som nesten har tømt fjorden for fisk – Dagsavisen

https://www.dagsavisen.no/nyheter/2024/01/11/mdg-om-oslofjorden-pa-tide-a-teste-en-fredning-som-er-en-virkelig-fredning/

Snodig artikel når jeg i går leste en artikel som det var instituttet i Drøbak, som kunne fortelle at det var mye liv i Oslofjorden, masse Hvitting, stimer med Sild og annen fisk og greit med Torsk, selvsagt ikke like mye Torsk som før men allikevel. Igjen legges skylden på fritidsfiskere, når en tråler eller en snurpenot/lysfiske tar opp mer fisk en gang en hele totalbestanden av fritidsfiskere gjør på en sesong. At fremveksten ikke har gått utrolig fort, er at det fortsatt utføres yrkesfiske etter Torsk i Oslofjorden. Har riktig nok ikke vært like aktiv med å fiske det siste året, men får nesten garantert Torsk hver gang jeg fisker (som slippes ut igjen). Begriper ikke logikken de bruker.