Regjeringen vil bygge ny tunnel ved siden av den ulykkesbelastede Oslofjordtunnelen. Men først må de trygle EU om lov. – Aftenposten

Annenhver dag stenges den bratte Oslofjordtunnelen etter havari og ulykker. Regjeringen vil løse problemet ved å bygge en bratt tunnel ved siden av.

Kilde: Regjeringen vil bygge ny tunnel ved siden av den ulykkesbelastede Oslofjordtunnelen. Men først må de trygle EU om lov. – Aftenposten