Perspektivmeldingen burde ha vært sendt til til barnehagene til avstemning |Ola Storeng – Aftenposten

Økonomiredaktør Ola Storeng kommenterer Regjeringens melding om velferdsstatens fremtid, som statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen la frem på Kuben videregående skole i Oslo

Kilde: Perspektivmeldingen burde ha vært sendt til til barnehagene til avstemning |Ola Storeng – Aftenposten