Velkommen til City-Fun.com

Velkommen til www.city-fun.com
Vi er ett nystartet lokalt mediaselskap, som holder til i Tønsberg.
Vi har som mål å dekke både lokale, regionale og andre nyheter og hendelser, med fokus på temaer som kanskje ellers ikke ville komme ut i mediene.
Vi har også som intensjon om å presentere andre type sider også,
som matlaging, håntverk med mer.

For kontakt per telefon: +47 92617833
For kontakt per epost: morten@city-fun.com

Vi tar gjerne imot donasjoner….